TIẾNG ANH
THƯƠNG MAI
     
YOUTUBE
      
               
HOẠT ĐỘNG

      
 
Tác giả :

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP

TỪ CỔNG THÔNG TIN INTERNSHIP.EDU.VN

(11.06.2020 – 17.06.2020)Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

OFFICIENCE

Machine Learning/Data Mining Intern

https://bit.ly/dataminingOfficience

09/07/2020

Ngân Hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam

Intern Partnership – Digital Banking

https://bit.ly/digitalbankingHongLeong

10/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM

Thực Tập Kế Toán Tài Chính

https://bit.ly/ketoantaichinhUPS

15/07/2020

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Thực Tập Hành Chính Nhân Sự

https://bit.ly/hanhchinhnhansuPharmacity

15/07/2020

CÔNG TY TNHH TELIO VIỆT NAM

Thực Tập Mua Hàng

https://bit.ly/thuctapmuahangTelio

16/07/2020

CÔNG TY TNHH CUMMINS DKSH (VIỆT NAM)

Thực Tập Kế Toán

https://bit.ly/thuctapketoanDKSH

16/07/2020

Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Thực Tập Kinh Doanh

https://bit.ly/thuctapkinhdoanhGHN

16/07/2020

Công ty TNHH Phương Bắc

Thực Tập Xuất Nhập Khẩu – Kinh Doanh Quốc Tế

https://bit.ly/thuctapXNKPhongBac

23/06/2020

Công Ty TNHH First Page

Thực Tập Content Writer

https://bit.ly/thuctapcontentwriterFirstPage

23/06/2020

Công Ty TNHH Asoka Việt Nam

Designer Intern

https://bit.ly/DesignerInternAsokalaw

10/07/2020Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 77,782

Tổng truy cập:951,239