HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC SPKT TPHCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              

                                                                                        

THÔNG BÁO

V/v xét học bổng của Quỹ hỗ trợ sinh viên Khoa Kinh tế

 

I. Điều kiện xét học bổng:

1. Sinh viên Khoa Kinh tế từ năm 1 - năm 4:

      + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

      + Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 đạt loại giỏi (≥ 8.0).

2. Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức khác dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian học kỳ II, năm học 2016 – 2017 (trừ học bổng của Trường Đại học SPKT TpHCM)

II. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ xin học bổng gồm:

1. Đơn xin cấp học bổng theo mẫu (đính kèm bên dưới)

2. Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn (hoặc bản sao

giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo còn thời hạn)

3. Bảng điểm học tập năm học 2016-2017

4. Các giấy chứng nhận, giấy khen về các lĩnh vực học tập và phong trào Đoàn, Hội sinh viên, công tác xã hội … (nếu có)

Lưu ý: các em vui lòng bỏ giấy tờ vào bìa hồ sơ theo thứ tự trên, bên ngoài bìa hồ sơ ghi rõ các giấy tờ nào được đính kèm.

III. Thời gian & Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 1/9/2017 đến 15/09/2017

2. Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế, A1-306 (Bỏ vào thùng thư của Cô Huyền Trâm)

3. Thời gian công bố kết quả: ngày 30/9/2017

Lưu ý: Hồ sơ nộp sau thời gian trên, Quỹ hỗ trợ sẽ không xem xét và giải quyết.

                                                                                                           

                                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                                Nguyễn Thị Huyền Trâm
Tải mẫu đơn về ở đây: 2.1 Chương trình Quỹ Hỗ trợ SV .doc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 59,804

Tổng truy cập:659,001