Tác giả :
Năm thứ nhất, sinh viên được học những kỹ năng cần thiết khi thiết kế, thực hiện, quản lý, và đánh giá các chương trình phát triển kinh tế.
Năm thứ hai, nâng cao các kỹ năng trong quản lý và đánh giá tác động chuyên sâu và học xây dựng chính sách và đánh giá chính sách.
Để xem thông tin chi tiết vui lòng tải các file sau đây:
CUAinternationaldevelopment.pdf
Fall-2016-Newsletter.pdf
Newsletter-Vietnamese.pdf
Brochure-Vietnamese.pdfBrochure-Vietnamese.pdfNewsletter-Vietnamese.pdfNewsletter-Vietnamese.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 50,348

Tổng truy cập:526,444