HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

cid:image001.jpg@01D408C0.3EB4B400

 

Job Number

Current Posting

Primary Site

Business Group

Grade

Job Posting Title

JR0079764

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Assembly/ Test Process & Equipment Engineering Intern

JR0079767

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Industrial Engineering Intern

JR0079769

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Manufacturing Engineering Intern

JR0079445

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

New Product Integration Engineering Intern

JR0079771

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Quality and Reliability Engineering Intern

JR0079768

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Technical Training Intern

JR0075825

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Facilities Engineering Intern - Chemical

JR0078703

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Internal Communications Intern

JR0078702

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Event Intern

JR0077784

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Accounting Intern

JR0079458

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Finance Intern

JR0077136

Internal and External

Ho Chi Minh City

TMG

98

Talent Acquisition Intern 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 59,760

Tổng truy cập:658,957