Tác giả :

READING ONLINE OR OFFLINE

Time: 3:30 p.m, April 8th 2016

Place: A4-201 Center Building


Reading is necessary which helps us widen our knowledge. Today, with the development of technology we not only read offline traditionally but also read online. Someone thinks that they are the same, but actually, reading online is different from reading offline. How can you know this differences? And which one do you prefer?

Come to our topic “READING ONLINE AND OFFLINE” and you share your opinion with us.

This is some questions as an example for this topic:

1.How reading affect to our society, especially to the young people?
2. Between offline and online reading, which one do you prefer? Why?
3. Do you read traditional newspaper? Compare to online news, which one do you usually use? Why? Tell us some drawbacks of online news?


Đọc sách là một nhu cầu cần thiết cho chúng ta để mở rộng kiến thức. Ngày này, cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta không còn đọc sách một cách truyền thống nữa mà còn cả đọc sách trực tuyến. Một số ngưởi nghĩ rằng cả hay việc đọc sách trên đều như nhau nhưng trên thực thế thì đọc sách trực tuyến và truyền thống hoàn toàn khác nhau. Bạn có biết sự khác nhua này không? Và bạn thích loại hình đọc nào?

Và đây là một số câu hỏi ví dụ cho chủ đề tuần này:

  1. Việc đọc sách có ảnh hưởng thế nào đến xã hội, đặc biệt là với giới trẻ?
  2. Giữa đọc sách truyền thống và trực tuyến, bạn thích loại nào hơn? Vì sao?
  3. Bạn có thường xuyên đọc báo truyền thống không? So sánh với việc đọc tin tức trực tuyến, bạn thường sử dụng cái nào hơn? Tại sao? Nói cho chúng tôi biết những trở ngại của việc tin tức trực tuyến?

Hãy đến và chia sẻ về chủ đề này cùng với chúng tôi.

Thời gian: 3:30, ngày 8 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Phòng A4-201

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 48,867

Tổng truy cập:524,963