HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA KINH TẾ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**************                                                        ***********

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Gia hạn thời gian nộp báo cáo dự án tốt nghiệp và thời gian bảo vệ dự án tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành TMĐT Khóa 2015)

Căn cứ vào chủ trương của Khoa Kinh tế về việc tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ngành Thương mại điện tử Khóa 2015 hoàn thành tốt báo cáo dự án tốt nghiệp;

Căn cứ vào tình hình hoàn thành báo cáo dự án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thương mại điện tử Khóa 2015;

Khoa Kinh tế tiến hành điều chỉnh một số cột mốc quan trọng trong Kế hoạch học vụ dành cho ngành TMĐT Khóa 2015, chi tiết cụ thể như sau:

Stt

Tên công việc

Thời gian thực hiện

Theo kế hoạch      học vụ

Được điều chỉnh mới

1

Nộp báo cáo dự án tốt nghiệp

03/7/2019

10/7/2019

2

Bảo vệ dự án tốt nghiệp

15-20/7/2019

24 & 25/7/2019

Lưu ý:

-          Tất cả các dự án tốt nghiệp đều phải bảo vệ trước hội đồng sau khi được Bộ môn Thương mại đồng ý cho bảo vệ trước hội đồng.

-          Những dự án không được Bộ môn Thương mại đồng ý cho bảo vệ trước hội đồng được xem như trượt học phần “Khóa luận tốt nghiệp” và sinh viên phải làm lại dự án vào kỳ sau.

-          Tất cả sinh viên tham gia vào các dự án tốt nghiệp được bảo vệ trước hội đồng đều phải có mặt trong buổi bảo vệ, sinh viên nào vắng mặt được xem như trượt học phần “Khóa luận tốt nghiệp” và phải làm lại dự án vào kỳ sau./.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

  (Đã ký)

  

TS Đàng Quang Vắng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 58,187

Tổng truy cập:864,362