HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :
* Đề thi và đáp án Giao tiếp trong kinh doanh
--> DE THI VA DAP AN GTKD HK1_1718.doc
*Đề thi và đáp án môn Lập và phân tích dự án
--> Đề thi và đáp án môn Lập và phân tích dự án
* Đề thi và đáp án môn Kinh tế lượng
--> Đề thi và Đáp án môn Kinh tế lượng
* Đề thi và đáp án môn Thống kê trong kinh doanh
--> Đề thi và đáp án Thống kê trong kinh doanh HK1 (17-18)
* Đề thi và đáp án môn Quản trị Marketing:

--> DE THI VA DAP AN 1 KH1-2017-2018.docx
* Đề thi và tiêu chí chấm điểm môn Trình bày văn bản và văn bản khoa học kỹ thuật: 
--> THANG ĐIỂM - kiem tra cuoi ky - draft.docx
--> Trinh bay VB va VBKHKT- de kiem tra cuoi ky- HKI 2017-2018 - final.doc
* Đáp án môn Kiểm toán 2:
--> DA_Kiem toan 2_AUDI430907.docx
* Đề thi và đáp án môn Kinh tế học đại cương:
--> de thi ktdc.docx
* Đáp án môn Anh văn thương mại nâng cao:
--> DAP AN THI CUOI KY AVTMNC - ECOM-15 - HK1 2017-2018.doc
* Đáp án môn Kinh tế vĩ mô:
--> Dap an cuoi ky-Kinh te Vi Mo.docx
* Đề và đáp án Phân tích hoạt động kinh doanh:
--> Đề 1: PTHDKD-De 1-CKS1SY1718.docx
--> Đề 2: PTHDKD-De 2-CKS1SY1718.docx
* Đề và đáp án Anh văn thương mại:
--> Dethi1va2.pdf
--> Dap an thi cuoi ky AVTM - HK1 2017-2018.pdf
* Đề và đáp án Tài chính doanh nghiệp 2:
--> TCDN2 - CKS1SY1617 (Dai tra).docx
* Đáp án nghiệp vụ ngân hàng thương mại:
--> đáp án dethi NVNH 17-18.doc
* Đáp án Quản trị tài chính:
--> đáp án dethi QTTC 17-18.docx
* Đáp án Thị trường chứng khoán:
--> đáp án dethi TTCK 17-18.docx
* Đáp án Kinh tế vi mô:
--> ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ VI MÔ.docx
* Đáp án Quản trị sản xuất 1:
--> Dap an môn Quản trị sản xuất 1 K15.dai tra.docx
* Đáp án Tối ưu hóa
--> 171 DAP AN TUH 05012018.doc
* Đề thi và đáp án Kinh tế học đại cương (QLC)
--> DE THI KTDC 60T NGÀY 12-01-2018.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 56,949

Tổng truy cập:608,423