Tác giả :
* Đề thi và đáp án Giao tiếp trong kinh doanh
--> DE THI VA DAP AN GTKD HK1_1718.doc
*Đề thi và đáp án môn Lập và phân tích dự án
--> Đề thi và đáp án môn Lập và phân tích dự án
* Đề thi và đáp án môn Kinh tế lượng
--> Đề thi và Đáp án môn Kinh tế lượng
* Đề thi và đáp án môn Thống kê trong kinh doanh
--> Đề thi và đáp án Thống kê trong kinh doanh HK1 (17-18)
* Đề thi và đáp án môn Quản trị Marketing:

--> DE THI VA DAP AN 1 KH1-2017-2018.docx
* Đề thi và tiêu chí chấm điểm môn Trình bày văn bản và văn bản khoa học kỹ thuật: 
--> THANG ĐIỂM - kiem tra cuoi ky - draft.docx
--> Trinh bay VB va VBKHKT- de kiem tra cuoi ky- HKI 2017-2018 - final.doc
* Đáp án môn Kiểm toán 2:
--> DA_Kiem toan 2_AUDI430907.docx
* Đề thi và đáp án môn Kinh tế học đại cương:
--> de thi ktdc.docx
* Đáp án môn Anh văn thương mại nâng cao:
--> DAP AN THI CUOI KY AVTMNC - ECOM-15 - HK1 2017-2018.doc
* Đáp án môn Kinh tế vĩ mô:
--> Dap an cuoi ky-Kinh te Vi Mo.docx
* Đề và đáp án Phân tích hoạt động kinh doanh:
--> Đề 1: PTHDKD-De 1-CKS1SY1718.docx
--> Đề 2: PTHDKD-De 2-CKS1SY1718.docx
* Đề và đáp án Anh văn thương mại:
--> Dethi1va2.pdf
--> Dap an thi cuoi ky AVTM - HK1 2017-2018.pdf
* Đề và đáp án Tài chính doanh nghiệp 2:
--> TCDN2 - CKS1SY1617 (Dai tra).docx
* Đáp án nghiệp vụ ngân hàng thương mại:
--> đáp án dethi NVNH 17-18.doc
* Đáp án Quản trị tài chính:
--> đáp án dethi QTTC 17-18.docx
* Đáp án Thị trường chứng khoán:
--> đáp án dethi TTCK 17-18.docx
* Đáp án Kinh tế vi mô:
--> ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ VI MÔ.docx
* Đáp án Quản trị sản xuất 1:
--> Dap an môn Quản trị sản xuất 1 K15.dai tra.docx
* Đáp án Tối ưu hóa
--> 171 DAP AN TUH 05012018.doc
* Đề thi và đáp án Kinh tế học đại cương (QLC)
--> DE THI KTDC 60T NGÀY 12-01-2018.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 54,442

Tổng truy cập:571,354