Tác giả :

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ1
. Chuẩn đầu ra

- Trang bị kiến thức nền tảng về khoa học cơ bản, khoa học kinh tế và quản trị

- Có kiến thức tổng quát và chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

- Có khả năng vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện, phân tích các vấn đề về sản xuất kinh doanh.

- Thành thạo các kỹ năng mềm như tin học, ngoại ngữ và khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo trong kinh doanh.

2. Các môn học

- Các môn liên quan đến công nghệ thông tin: Mạng máy tính (Computer Network); Hệ cơ sở dữ liệu (Database Systems); Phân tích và thiết kế hệ thống; Phương pháp lập trình; Thiết kế WEB; Bảo mật cơ sở dữ liệu,…

- Các môn liên quan đến thương mại: Marketing điện tử; Quản trị ngoại thương; Anh văn thương mại; Thương mại điện tử; Thanh toán điện tử; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị tài chính,…

3. Sự khác biệt của ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật so với trường khác

- Ngành Thương mại điện tử  đào tạo tại trường sự kết hợp những kiến thức giữa các khối ngành Công nghệ thông tin gắn liền với với khối ngành Kinh tế, sinh viên ra trường có thể vận dụng ngay kiến thức đã học vào thực tiễn mà không cần phải đào tạo lại.

- Chương trình đào tạo luôn cập nhật và tham khảo chương trình tiên tiến từ nước ngoài.

- Chương trình được soạn thảo theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive – Hình thành ý tưởng; Design – Thiết kế; Implement – Triển khai và Operate – Vận hàng)

- Hiện nay chỉ có ít trường đang đào tạo ngành Thương mại điện tử bậc đại học.

4. Khả năng và lĩnh vực việc làm

- Học xong sinh viên ra trường có thể làm việc tại tại các phòng như: kinh doanh, marketing, xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, ở tất cả các loại hình công ty với vai trò là người thực hiện trực tiếp hoặc điều hành và quản lý

- Nhu cầu tuyển dụng của ngành Thương mại điện tử trong tương lai rất lớn khi các hoạt động kinh doanh truyền thống được thay thế bằng thương mại điện tử.

5. Khả năng phát triển trong tương lai khi học ngành Thương mại điện tử

- Chương trình đào tạo có tính kế thừa và liên thông luôn tạo điều kiện cho người học học tập suốt đời, học cao học và nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài.

- Người học có thể trở thành nhà quản lý sản xuất và lãnh đạo sau này.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 48,850

Tổng truy cập:524,946