TIẾNG ANH
THƯƠNG MAI
     
YOUTUBE
      
               
HOẠT ĐỘNG

      
 
Tác giả :

Chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán gồm:

1. Có kiến thức nền tảng về kinh tế

1.1   Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về kinh tế.

1.2   Ứng dụng các quy luật kinh tế và các yếu tố nền tảng cốt lõi trong kinh tế.

2. Phát triển khả năng rèn luyện, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, giải quyết tốt vấn đề, tư duy hệ thống hướng tới học tập suốt đời.

2.1   Phân tích và lập luận chuyên môn để giải thích các hiện tượng kinh tế và giải quyết vấn đề kinh tế.

2.2   Có tư duy biện chứng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế.

2.3   Vận dụng các kỹ năng cá nhân vào các hoạt động chuyên môn.

2.4    Giải quyết các vấn đề theo đạo đức nghề nghiệp.

2.5   Có khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng ngoại ngữ.

3. Phát triển khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm

3.1   Vận dụng thành thạo kỹ năng lãnh đạo và sử dụng người tài.

3.2   Phối hợp và làm việc hiệu quả với nhóm đa tính cách

3.3   Giao tiếp chuyên nghiệp dưới nhiều hình thức.

3.4   Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

4. Phát triển khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén, phản ánh nhanh chóng, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

4.1   Hình thành ý tưởng, các yêu cầu để tổ chức các hoạt trong doanh nghiệp.

4.2   Thiết kế số sách kế toán và các chứng từ liên quan.

4.3   Ứng dụng các phần mềm trong công tác kế toán và quản lý

4.4   Phản ánh nhanh chóng, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

4.5   Phân tích được các báo cáo tài chính.

4.6   Đánh giá phân tích sâu sắc và nhạy bén tác động của các tình huống kinh tế phát sinh đối với  doanh nghiệp.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 77,834

Tổng truy cập:951,291