HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA KINH TẾ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI

**************                                                        ***********

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Cách thức nộp báo cáo dự án tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành TMĐT Khóa 2015)

Nhằm nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng qui định của Khoa Kinh tế về việc nộp báo cáo dự án tốt nghiệp, Bộ môn Thương mại thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Thương mại điện tử Khóa 2015 đang làm dự án tốt nghiệp trong năm học 2018-2019 như sau:

  1. Đối với hình thức báo cáo dự án tốt nghiệp: sinh viên sử dụng bìa báo cáo dự án tốt nghiệp theo mẫu đính kèm theo thông báo này. Các báo cáo dự án tốt nghiệp sử dụng bìa theo hình thức khác sẽ không được chấp nhận.
  2. Đối với bản in: sinh viên nộp báo cáo dự án tốt nghiệp theo đúng thời gian qui định (ngày 10/7/2019, buổi sáng từ 8h-11h, phòng A1-301) theo thông báo của Khoa Kinh tế ngày 25/6/2019. Mỗi báo cáo dự án tốt nghiệp phải nộp 04 quyển (đóng bìa thường, có thể in 2 mặt). Các báo cáo nộp sau giờ và ngày qui định sẽ không được chấp nhận. Sinh viên lưu ý ký tên vào danh sách khi nộp báo cáo dự án tốt nghiệp.
    1. Đối với file nộp online: trong ngày 10/7/2019 (từ 6h-22h), tất cả các báo cáo dự án tốt nghiệp của các nhóm phải được upload trên link https://drive.google.com/drive/folders/1hAkApNFNN1cVm8Ai_MruQAg8nfsWB02g, Trưởng Bộ môn Thương mại (Cô Lê Trường Diễm Trang) sẽ cho quyền upload cho 01 thành viên đại diện trong mỗi nhóm dự án để upload bài lên. Các đại diện của các nhóm dự án liên lạc với Cô Trang để upload bài báo cáo. Sinh viên lưu ý upload bài báo cáo dự án tốt nghiệp của mình vào folder của Giáo viên hướng dẫn của mình. Nếu sinh viên không upload bài báo cáo dự án tốt nghiệp của mình trên link hoặc upload quá hạn theo qui định thì báo cáo dự án tốt nghiệp đó sẽ không được chấp nhận cho dù có nộp bản in.

Trân trọng thông báo./.

  TRƯỞNG BỘ MÔN

  (Đã ký)

  

 Lê Trường Diễm Trang

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 58,134

Tổng truy cập:864,309