HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

Bổ sung thông tin về học bổng Nike ở trang: http://fe.hcmute.edu.vn/?ArticleId=a911f012-4826-472e-a286-ab1ad07747cc
Bên phía Nike vừa thông báo  là đối với các thông tin về chương trình học bổng, Nike mong muốn bổ sung thêm câu “
Điểm số GPA không phải là điều kiện bắt buộc để ứng tuyển học bổng”. Nike hy vọng rằng các bạn sinh viên có thể tự tin ứng tuyển vào học bổng và cũng không muốn giới hạn cơ hội của các bạn vì điểm số GPA.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 59,777

Tổng truy cập:658,974