Tác giả :

Bổ sung thông tin về học bổng Nike ở trang: http://fe.hcmute.edu.vn/?ArticleId=a911f012-4826-472e-a286-ab1ad07747cc
Bên phía Nike vừa thông báo  là đối với các thông tin về chương trình học bổng, Nike mong muốn bổ sung thêm câu “
Điểm số GPA không phải là điều kiện bắt buộc để ứng tuyển học bổng”. Nike hy vọng rằng các bạn sinh viên có thể tự tin ứng tuyển vào học bổng và cũng không muốn giới hạn cơ hội của các bạn vì điểm số GPA.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 48,867

Tổng truy cập:582,403