Tác giả :
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2013
(Đính kèm quyết định số:                                 ngày                                              )
Hội đồng bảo vệ đợt 1
Hội đồng STT Mã SV Họ và tên lót Tên Ngày chấm
  1 13124022 Trần Kiên Định Bắt đầu từ 7g30 6/7/2017
phòng: TB sau
TIỂU BAN 1: 2 13124017 Hồ Thị Thùy Dương
  3 13124030 Đinh Thị Diệu Hằng
  4 13124031 Trần Thị Hằng
  5 13124061 Phạm Thị Thúy Mai
  6 13124074 Nguyễn Việt Nhân
  7 13124088 Nguyễn Thị Thảo
  8 13124134 Võ Thị Kim Thoa
  9 13124100 Trần Hoàng Anh Thư
  10 13124101 Nguyễn Thị Thưa
  11 13124098 Trương Thị Thanh Thúy
  12 13124106 Lê Thị Mỹ Trâm
  13 13124108 Huỳnh Thị Huyền Trân
  14 13124124 Nguyễn Thị Như Ý
  1 13124014 Nguyễn Thành Duy Bắt đầu từ 7g30 6/7/2017
phòng: TB sau
TIỂU BAN 2: 2 13124036 Đỗ Thị Mỹ Hoàng
  3 13124048 Nguyễn Văn Khoẻ
  4 13124060 Huỳnh Ngọc Xuân Mai
  5 13124068 Đoàn Thị Ngọc
  6 13124077 Phạm Thị Nhung
  7 13124085 Nguyễn Thị Quí
  8 13124089 Trần Thị Thu Thảo
  9 13124103 Nguyễn Thị Thủy Tiên
  10 13124109 Nguyễn Bảo Trân
  11 13124104 Hoàng Thị Huyền Trang
  12 13124111 Trần Thị Mỹ Trinh
  13 13124129 Trần Lê Thị Hải Yến
  1 13124011 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Bắt đầu từ 7g30 6/7/2017
phòng: TB sau
TIỂU BAN 3: 2 13124010 Nguyễn Thị Kiều Diễm
  3 13124020 Đinh Thị Ngọc Điệp
  4 13124016 Phạm Thị Kim Duyên
  5 13124028 Phạm Văn Hạnh
  6 13124052 Nguyễn Thị Thảo Liêm
  7 13124058 Bùi Thị Mai
  8 13124063 Trần Lê Mỹ Mỹ
  9 13124075 Đặng Thị Thu Nhung
  10 13124080 Huỳnh Thị Mỹ Nữ
  11 13124083 Cao Thị Thanh Phượng
  12 13124107 Vũ Ngọc Bích Trâm
  13 13124105 Phan Thị Thùy Trang
  14 13124110 Nguyễn Thị Trinh
Hội đồng bảo vệ đợt 2
TIỂU BAN 4: 1 13124044 Phạm Võ Tấn Hưng Bắt đầu từ 7g30 8/7/2017
phòng: TB sau
  2 13124127 Nguyễn Thị Hải Yến
  3 13124056 Vũ Hoàng Long
  4 13124009 Lê Thị Ngọc Diễm
  5 13124066 Huỳnh Thị Kim Ngân
  6 13124069 Hứa Thanh Như Ngọc
Lưu ý: SV đăng ký bảo vệ bằng tiếng Anh chuẩn bị Slide bằng tiếng Anh và thuyết trình bằng tiếng Anh
Ghi chú: Tiểu ban 1,2,3 có trách nhiệm chấm bảo vệ khóa luận của SV có tên trong danh sách trong thời 
gian 2 ngày: 6/7/2016 và 7/7/2017.
Tiểu ban 4 (Livestream) có trách nhiệm chấm bảo vệ khóa luận của SV có tên trong danh sách trong thời 
gian 1 ngày: 8/7/2017
Ngày 25 tháng 06 năm 2017
          Khoa Kinh tế 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 50,212

Tổng truy cập:526,308