HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :

Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017 – 2018 và hướng dẫn làm hồ sơ học bổng của Văn phòng Hessen Việt Nam, Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên thông tin đến sinh viên trường về việc xét chọn SV nhận học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

1Số lượng suất học bổng:   03 suất, trị giá 216 Euro (12 tháng)

2. Đối tượng và điều kiện: SV trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM thỏa các điều kiện sau:

- Kết quả học tập học kỳ I năm học 2017-2018 đạt từ 7.5 trở lên

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số…

- Tham gia tích cực các hoạt động CTXH, điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên

- Chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018

3. Hồ sơ học bổng gồm:

- Tờ khai thông tin cá nhân theo mẫu (khai theo Hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp học bổng đính kèm)

- Giấy chứng nhận theo mẫu (SV không cần xin xác nhận của BGH)

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018 (có dấu của Phòng Đào tạo)

- Bảng điểm CTXH

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số (nếu không kịp xác nhận địa phương thì sinh viên tự viết đơn tay, có xác nhận của lớp trưởng và Ban chủ nhiệm Khoa).

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: SV hoàn thiện hồ sơ gởi về Phòng Tuyển sinh và Công tác SV (A1.204, gặp Cô An) trước 14h30 ngày 23/3/2018.

Thông báo: TB Hessen.pdf
Tờ khai thông tin cá nhân: To khai thong tin ca nhan.pdf
Hướng dẫn làm hồ sơ: Huong dan lam ho so.pdf
Giấy chứng nhận: Giay chung nhan.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 59,813

Tổng truy cập:659,010