TIẾNG ANH
THƯƠNG MAI
     
YOUTUBE
      
               
HOẠT ĐỘNG

      
 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SPKT TP.HCM
         KHOA KINH TẾ
        Số: 61/KKT- BTV                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUY ĐỊNH

(Về việc công tác tư vấn sinh viên tại Khoa kinh tế)

- Căn cứ Quyết định 389/QĐ- ĐHSPKT- CTHSSV ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Quy định công tác tư vấn đối với sinh viên.

- Căn cứ Quyết định 402/QĐ- ĐHSPKT- CTHSSV ngày 14 tháng 10 năm 2014 về việc bổ nhiệm đội ngũ tư vấn.

Nay khoa Kinh tế quy định công tác tư vấn sinh viên như sau:

1. Danh sách Ban tư vấn

Stt

Họ và tên

Lĩnh vực

Điện thoại

Email

01

Đàng Quang Vắng

Trưởng nhóm

0902324119

vangdq@hcmute.edu.vn

 

02

Nguyễn Thị Thanh Vân

Đào tạo, NCKH

0903107801

vanntt@hcmutc.edu.vn

 

03

Nguyễn Thị Châu Long

Đào tạo, ngành Kế toán

0909597578

ntclong@gmail.com

 

04

Vòng Thình Nam

Đào tạo, ngành Quản lý công nghiệp

0907993345

vtnaml@gmail.com

 

05

Lê Thị Thoa

Chế độ, chính sách

0972559327

thoale3004@gmail.com

06

SV. Vũ Thị Yến

Đào tạo, tâm lý học đường

0989777553

yenvu20294@gmail.com

07

SV. Võ Hoài Việt

Đào tạo, tâm lý học đường

01692877865

1212512@student.hcmute.edu.vn

 

2. Nhiệm vụ chính của Ban Tư vấn của Khoa là thực hiện tư vấn theo mục II.1 Tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học” và hỗ trợ các phòng ban khác tư vấn các II.2 Tư vấn về công tác HSSV và chế độ chính sách và II.3 Tư vấn về các lĩnh tâm lý học đường, đời sống sinh viên (Theo Quyết định 389/QĐ- ĐHSPKT- CTHSSV ngày 19 tháng 9 năm 2014 về việc Quy định công tác tư vấn đối với sinh viên).

3. Thời gian đón tiếp sinh viên của Ban tư vấn

- Tư vấn trực tiếp: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần từ 8h00 – 11h30. 

- Tư vấn qua điện thoại: Trong giờ hành chính.

- Tư vấn qua email, facebook: 24/7 và thời hạn trả lời không quá 3 ngày.

4. Địa chỉ email và facebook

- Email: btvkkinhte@gmail.com

- Facebook: https://www.facebook.com/bantuvan.kkt

- Đường dẫn địa chỉ nhóm Diễn Đàn Tư Vấn Khoa Kinh Tế - Trường ĐH SPKT TP.HCM: https://www.facebook.com/groups/bantuvan.kkt/

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 78,005

Tổng truy cập:951,462