HOẠT ĐỘNG
      
            

                 ALBUM ẢNH
      
                    

     
         
 
               
TƯ VẤN SINH VIÊN

                    
Tác giả :

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA KINH TẾ

Số 050/TB-KKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 05 năm 2014.

 

THÔNG BÁO

“Điều kiện được thực tập sớm và tốt nghiệp trước hạn”

 

Căn cứ biên bản họp giữa Ban chủ nhiệm Khoa và Ban chủ nghiệm Bộ môn ngày 05 tháng 5 năm 2014.

Nay Khoa Kinh tế thông báo đến toàn thể cố vấn học tập và sinh viên đang học tại khoa như sau:

1-     Điều kiện được thực tập sớm:

Sinh viên đã hoàn thành >= 80% trên tổng số tín chỉ của toàn khóa học.

2-     Điều kiện được làm khóa luận và tốt nghiệp sớm:

Đối với sinh viên khóa 2011

-         Điểm báo cáo thực tập >= 8.0 điểm

-         Hoàn thành tất cả các môn trong 07 học kỳ

-         Điểm trung bình chung trong 07 học kỳ >= 8.0

Đối với sinh viên từ khóa 2012 trở đi

-         Điểm báo cáo thực tập >= 8.0

-         Hoàn thành tất cả các môn trong 06 học kỳ

-         Điểm trung bình chung trong 06 học kỳ >= 8.0

P. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                     (Đã ký)

 

 

            ĐÀNG QUANG VẮNG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 51,918

Tổng truy cập:596,205