TIẾNG ANH
THƯƠNG MAI
     
YOUTUBE
      
               
HOẠT ĐỘNG

      
 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

***

Số: 94-KH/ĐHSPKT-KKT

CỘNG HOÀ – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2020

 

KẾ HOẠCH 

Cuộc thi học thuật “Sinh viên Kinh tế với giải thưởng Euréka”

--------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

- Tạo sân chơi học thuật, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên khối ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động Nghiên cứu Khoa học trong sinh viên.

- Tạo cơ hội cho sinh viên khối ngành kinh tế được trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên ngành.

- Giúp sinh viên giao lưu học hỏi, khám phá bản thân, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong việc tham gia Nghiên cứu khoa học.

Góp phần ứng dụng, hiện thực hoá các kết quả nghiên cứu khoa học khối ngành kinh tế vào thực tiễn.

- Tạo nguồn đề tài hay, có tính ứng dụng cao để tham gia giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka các cấp cao hơn.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo kế hoạch diễn ra hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tổ chức với các đơn vị liên quan.

- Đảm bảo tính khoa học trong chuyên môn và công bằng, chính xác trong thi cử.

- Các công trình, đề tài tham gia dự thi phải có tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

- Các chuyên ngành đều có đề tài tham gia dự thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 1. Đối tượng dự thi: 

  Tất cả các sinh viên khối ngành Kinh tế thuộc Khoa Kinh tế và Khoa Đào tạo Chất lượng cao đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

   

 2. Hình thức đăng ký:

  Sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký tham gia theo chuyên ngành trên link:

  https://forms.gle/vryrUS9RqdymEEmg8  trước 16h00 ngày 15.09.2020.

   

  III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

  1. Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế:

  - Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán – Kiểm toán, Bảo hiểm – Tín dụng.

  - Thương mại – Quản trị Kinh doanh và Du lịch – Marketing.

  - Quản lý công nghiệp – Logistics – Thương mại điện tử.

  - Kinh tế học – Kinh tế phát triển – Kinh tế Chính trị. 

  - Chuyên ngành khác.

  2. Hình thức trình bày:

  Trình bày theo thể lệ yêu cầu của “Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần 22 năm 2020 ” đính kèm.

  IV. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

  Hội đồng khoa học đánh giá các đề tài, công trình dự thi vòng bán kết theo thang điểm 100 với các tiêu chí đánh giá như sau: 

  1. Mục đích, ý nghĩa và khả năng ứng dụng của đề tài/ công trình nghiên cứu (tổng cộng 30 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm: 

  - Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu rõ ràng, cụ thể (thang điểm 10).

  - Giới thiệu được tính khoa học, tính sáng tạo, tính mới trong chuyên ngành, trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề (thang điểm 20).

  2. Nội dung chuyên môn và phương pháp nghiên cứu (tổng cộng 50 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm: 

  - Nội dung nghiên cứu phù hợp, phương pháp và kết quả nghiên cứu được xác định (thang điểm 30).

  - Có những giải pháp, kiến nghị, đề xuất có giá trị (thang điểm 20).

  3. Hình thức trình bày đề tài (tổng cộng 20 điểm). Tiêu chí chính để tính điểm gồm: 

  - Hình thức trình bày đề tài khoa học, rõ ràng, có biểu mẫu, hình minh họa chi tiết (thang điểm 10).

  - Có trích dẫn cụ thể các nguồn tài liệu tham khảo (thang điểm 10).

   

  V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  - 1 Giải nhất: 2.000.000 VND/giải + Giấy khen

  - 2 Giải nhì: 1.000.000 VND/giải + Giấy khen 

  - 3 Giải ba: 500.000 VND/giải + Giấy khen 

  - 4 Giải khuyến khích: 300.000 VND/giải + Giấy khen

   

  VI. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN CỐ VẤN, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

              1. Thành lập Ban Chỉ đạo

  - TS Đàng Quang Vắng                   Trưởng Khoa Kinh tế                      Trưởng ban

  - TS Lê Thanh Phúc                         Trưởng Khoa ĐTCLC                     Phó ban

   

              2. Thành lập Ban Cố vấn:

              - Giảng viên khoa Kinh tế và trưởng ngành khối ngành Kinh tế Khoa ĐTCLC.

   

              3. Thành lập Ban Tổ chức

              - TS. Nguyễn Khắc Hiếu                 Phó trưởng Khoa Kinh tế                Trưởng ban

              - TS. Nguyễn Phan Anh Huy          Phó trưởng BM TM                         Phó ban

              - ThS. Lê Trường Diễm Trang       Phó trưởng Khoa Kinh tế                Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Thị Lan Anh           Trưởng ngành Kế toán CLC           Uỷ viên

  - ThS. Đào Thị Kim Yến                 Phó trưởng BM KT                          Uỷ viên

  - ThS. Phan Thị Thanh Hiền           Phó trưởng BM QTKD                    Uỷ viên

  - TS. Hồ Thị Hồng Xuyên              Phó trưởng BM Logistics                Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Danh Hà Thái         Giảng viên                                         Uỷ viên

   

  4. Thành lập Ban Giám khảo

  - TS. Nguyễn Khắc Hiếu                 Phó trưởng Khoa Kinh tế                Trưởng ban

  - ThS. Lê Trường Diễm Trang       Phó trưởng Khoa Kinh tế                Phó ban

  - ThS. Nguyễn Thị Châu Long       Trưởng BM KT                                Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Thị Hồng                 Trưởng BM TM                                Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm         Trưởng BM QTKD                          Uỷ viên

  - TS. Vòng Thình Nam                    Trưởng BM Logistics                      Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Thị Lan Anh           Trưởng ngành KT CLC                   Uỷ viên

  - ThS. Nguyễn Danh Hà Thái         Giảng viên                                         Uỷ viên

   

   

  VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

  • Từ 20/08/2020 đến 15/09/2020: Gửi thông báo về các lớp trong khoa Kinh tế và Khoa ĐTCLC, tập trung các lớp khoá 2016.
  • Từ 16/09/2020 đến 19/09/2020: Tổng hợp, phân loại các đề tài, thành lập các hội đồng chấm giải và tổng kết, trao giải.
  • Từ  19/09/2020 đến 21/09/2020: Tổng kết gửi đề tài đạt giải dự thi cấp trường.

 

BCN KHOA ĐTCLC

 

BCN KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Khoa Kinh tế (thực hiện);

- Khoa ĐTCLC (triển khai);

- Lưu K.KT.

 

Link Đăng ký

KH_CUOC THI SINH VIEN KINH TE VOI GIAI TRHUONG EURÉKA-1.docx

Kế hoạch cuộc thi Eureka 2020.pdf

The le Eureka 2020.docx

http://eureka.khoahoctre.com.vn/#

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 90,630

Tổng truy cập:1,009,371