HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :
   
 Tầm nhìn: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý công nghiệp, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong khối các trường đại học kinh tế tại Việt Nam và từng bước vươn đến tầm khu vực và quốc tế.  

  
   
 Vision: Faculty of Economics – HCMUTE will become one of the leading centers for training, scientific research and consultancy in Accounting, Finance, Industrial Management, E-commerce, Logistics and Supply Chain Management among the universities of economics in Vietnam, and step by step reach to the regional and international levels.  

   
 Sứ mệnh: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý công nghiệp, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.   
 
   
  Mission: Faculty of Economics – HCMUTE provides the society high quality human resources and scientific products in the fields of Accounting, Finance, Industrial Management, E-commerce, Logistics and Supply Chain Management, contributing to the socio-economic development and international integration of Vietnam.  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 61,265

Tổng truy cập:867,440