Tác giả :
   
 Tầm nhìn: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý công nghiệp, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong khối các trường đại học kinh tế tại Việt Nam và từng bước vươn đến tầm khu vực và quốc tế.  

  
   
 Vision: Faculty of Economics – HCMUTE will become one of the leading centers for training, scientific research and consultancy in Accounting, Finance, Industrial Management, E-commerce, Logistics and Supply Chain Management among the universities of economics in Vietnam, and step by step reach to the regional and international levels.  

   
 Sứ mệnh: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Quản lý công nghiệp, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.   
 
   
  Mission: Faculty of Economics – HCMUTE provides the society high quality human resources and scientific products in the fields of Accounting, Finance, Industrial Management, E-commerce, Logistics and Supply Chain Management, contributing to the socio-economic development and international integration of Vietnam.  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 48,897

Tổng truy cập:582,433