• ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

    ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ
     
     
    Họ và tên: TRẦN ĐĂNG THỊNH
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Tiến sĩ
  Chức vụ: Trưởng khoa
  Môn giảng dạy: Quản trị học
  Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
  Hướng nghiên cứu: Nguồn nhân lực
  Thị trường lao động
  Tài chính
  Đầu tư
  Email: thinhtd@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: ĐÀNG QUANG VẮNG
  Phòng làm việc: A1.306
  Học vị:
  Thạc sĩ kinh tế
  Chức vụ: Phó trưởng khoa
  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính Kế toán Mỹ Anh văn chuyên ngành
  Hướng nghiên cứu: Ngân hàng Kế toán Mỹ  
  Email: vangdq@hcmute.edu.vn
   
   
  Họ và tên:
  NGUYỄN THỊ THANH VÂN
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Chức vụ: Phó trưởng khoa
  Môn giảng dạy: Kinh tế đại cương
  Kinh tế vi mô
  Kinh tế vĩ mô

  Hướng nghiên cứu: Quản trị Logistics                                  
  Email: vanntt@hcmute.edu.vn
   
    Họ và tên: VÒNG THÌNH NAM
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Tiến sĩ
  Chức vụ: Trưởng bộ môn QTKD
  Môn giảng dạy: Marketing
  Tài chính DN
  Hướng nghiên cứu: Kinh tế học
  Kinh tế phát triển
  Email: namvt@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHÂU LONG
  Phòng làm việc:  A1-306
  Học vị: Thạc sĩ
  kinh tế
  Chức vụ: Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
  Môn giảng dạy: Nghiệp vụ Ngân hàng
  Kế toán ngân hàng
  Kiểm toán
  Phần mềm kế toán

  Hướng nghiên cứu: Ngân hàng
  Kiểm toán
  Email: longntc@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)
  Chức vụ: Trưởng BM Thương mại
  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực
  Anh văn thương mại
  Hướng nghiên cứu: Logistics
  Quản trị nguồn nhân lực
  Email: trangltd@hcmute.edu.vn
   
  Họ và tên: NGUYỄN KHẮC HIẾU
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Phó Bộ Môn QTKD
  Môn giảng dạy: Thống Kế Kinh Doanh
  Kinh Tế Lượng
  Quản Trị Dự Án
  Hướng nghiên cứu: Toán kinh tế
  Kinh tế học

  Email: hieunk@hcmute.edu.vn   
   
    Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị:
  Thạc sĩ kinh tế
  Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Kế toán tài chính
  Môn giảng dạy: Kế toán quản trị
  Kế toán chi phí
  Kỹ năng thuyết trình
  Nhập môn ngành
  Hướng nghiên cứu: Kế toán quản trị
  Kế toán công
  Email: thuynp@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: NGUYỄN CHÍNH QUANG
  Học vị: Tiến sĩ
  Học hàm: Phó giáo sư
  Hướng nghiên cứu:
  Quản lý dự án kinh doanh và công nghiệp

  Quản lý kỹ thuật

  Quan hệ công nghiệp

  Lĩnh vực giao thoa giữa Kỹ thuật và Quản trị Kinh doanh

  Quản lý xây dựng

  Năng suất và Hiệu suất Xây dựng

  Hợp tác công tư/công ty gia đình

  Các vấn đề con người và văn hoá trong môi
  trường kinh doanh/kỹ thuật

  Các chủ đề liên ngành

    Họ và tên: NGUYỄN QUỐC KHÁNH
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Tiến sĩ
  Chức vụ: Giảng viên Chính
  Môn giảng dạy: Tài chính - Ngân hàng
  Hướng nghiên cứu: Quản trị tài chính - ngân hàng
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
  Học vị: Tiến sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế
  Kinh tế học
  Hướng nghiên cứu: Hành vi tổ chức Thương mại quốc tế
  Email: thuynguyen@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: HÀ NGUYỄN MINH QUÂN
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

  Cử nhân đa ngành luật - kinh tế - xã hội
  Cử nhân ngôn ngữ Anh
  Môn giảng dạy: Hành vi tổ chức
  Anh văn thương mại
  Phương pháp NCKH kinh tế
  Hướng nghiên cứu: Tổ chức và hành vi
  Xã hội học ứng dụng vào quản lý
  Email: quanhnm@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: ĐÀO THỊ KIM YẾN
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
  Kế toán hành chính sự nghiệp
  Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
  Kế toán công
  Email: yendtk@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG THƯ
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy: Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tài chính doanh nghiệp
  Hướng nghiên cứu: Tài chính
  Email: thulth@hcmute.edu.vn        
   

    Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế
  Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn khoa
  Môn giảng dạy: Nguyên lý kế toán
  Kế toán tài chính
  Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
  Email: tramnth@hcmute.edu.vn                       
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật

  Thạc sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy: Quản trị sản xuất
  Quản trị chuỗi cung ứng
  Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất
  Logistics vàchuỗi cung ứng
  Email: tramntm@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: NGUYỄN PHAN ANH HUY
  Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế (IMBA)
  Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý
  Thương mại điện tử
  Giao tiếp trong kinh doanh
  Hướng nghiên cứu: Logic mờ (fuzzy logic)
  Ứng dụng hệ thống thông tin trong kinh doanh 
  Business
  Intelligence Systems
  Email: huynpa@hcmute.edu.vn
    Họ và tên BÙI THU ANH
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Kinh tế học đại cương
  Kỹ thuật soạn thảo văn bản
  Hướng nghiên cứu: Cân bằng Nash
  Hành vi khách hàng
  Phát triển kinh tế vùng
  Email: btanh@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: TRẦN THỤY ÁI PHƯƠNG
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp
  Quản trị tài chính
  Anh văn chuyên ngành kinh tế
  Hướng nghiên cứu: Tài chính – Ngân hàng
  Email: phuongtta@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
  Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
  Hệ thống thông tin kế toán
  Email: anhnth@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: PHAN THỊ THANH HIỀN
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực
  Quản trị học căn bản
  Nhập môn quản trị học
  Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực
  Văn hoá doanh nghiệp
  Email: hienptt@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HỒNG
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ
  Môn giảng dạy: Kiểm toán 1
  Kiểm toán 2
  Chính sách thuế
  Chuyên đề Thực hành Khai báo Thuế
  Hướng nghiên cứu: Kế toán Quốc Tế
  Kiểm toán
  Thuế
  Email: hongntt@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: VÕ THỊ XUÂN HẠNH
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy: Anh văn chuyên ngành KT
  Thị trường chứng khoán
  Lập kế hoạch tài chính
  Hướng nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp
  Thương mại
  Kinh doanh quốc tế
  Email: hanhvtx@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: LÊ THỊ THOA
  Phòng làm việc: A1-306
  Học vị: Cử nhân

  Chức vụ: Thư ký khoa
  Email: thoalt@hcmute.edu.vn
    Họ tên: NGUYỄN THỊ HỒNG
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Quản trị học căn bản
  Quản trị chiến lược
  Lập kế hoạch kinh doanh
  Hướng nghiên cứu: Quản trị doanh nghiệp
  Quản trị chiến lược
  Lập kế hoạch kinh doanh
  Email: hongnguyen.ute@gmail.com
   
    Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH VÂN
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  Môn giảng dạy: Quản trị chất lượng
  Tối ưu hóa
  Hướng nghiên cứu: Quản trị chất lượng
  Chất lượng dịch vụ
  Email: vanngta@hcmute.edu.vn                       
    Họ và tên: NGUYỄN PHAN NHƯ NGỌC
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Kinh tế lượng
  Thống kê trong kinh doanh
  Nghiên cứu tiếp thị
  Hướng nghiên cứu: Marketing 
  Nghiên cứu tiếp thị
  Email: ngocnpn@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HÒA
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế

  Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế
  Đầu tư quốc tế
  Kinh tế vĩ mô
  Kinh tế học đại cương
  Hướng nghiên cứu: Thương mại
  Đầu tư quốc tế

  Kinh tế học
  Email: hoatrt@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: TÔ TRẦN LAM GIANG Học vị: Thạc sĩ Kinh tế
  Môn giảng dạy:   Quản trị học căn bản Marketing Căn bản        
  Hướng nghiên cứu:  Marketing Nghiên cứu tiếp thị
  Email:                            lamgiangkkt@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: HỒ THỊ HỒNG XUYÊN
  Học vị: Thạc sĩ kinh tế
  Môn giảng dạy:
  Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất
  Logistics

  Email: xuyenhth@hcmute.edu.vn
    Họ và tên: VĂN HƯNG QUYỀN
  Phòng làm việc: A1-307
  Học vị: Thạc sĩ tài chính

  Môn giảng dạy: Thanh toán điện tử Bảo mật thương mại điện tử
  Hướng nghiên cứu: Thương mại điện tử Phân tích tài chính Thị trường chứng khoán Tài chính hành vi Thâu tóm & sáp nhập (M&A)
  Email: quyenvh@hcmute.edu.vn
   

Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 36,336

Tổng truy cập:437,471